середу, 21 жовтня 2020 р.

Обов"язки членів атестаційної комісії

Обов"язки членів атестаційної комісії 

Голова атестаційної комісії повинен:

•    ознайомитись з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України та ознайомити з ним членів атестаційної комісії;

•    скласти план підготовки та проведення атестації педагогічних працівників;

•    ознайомити педагогічних працівників, які атестуються, з кваліфікаційними вимогами до педагогічних працівників, для яких встановлені кваліфікаційні категорії;

•    видати та проконтролювати виконання наказів:    

1.     «Про створення атестаційної комісії»;   

2.    «Про атестацію педагогічних працівників»;   

3.    «Про затвердження рішень атестаційної комісії»;

•    розподілити обов’язки між членами атестаційної комісії;

•    затвердити план роботи атестаційної комісії, графік роботи комісії, відвідування занять, графік проведення атестації  тощо;

•    готувати та проводити засідання атестаційної комісії;

•    контролювати правильність заповнення та оформлення документації;

•    забезпечити методичну допомогу тим, хто атестується.

Функціональні обов’язки заступника голови атестаційної комісії

•    Виконання обов’язків голови комісії під час його відсутності

1. ознайомитись з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України та ознайомити з ним членів атестаційної комісії;

2. скласти план підготовки та проведення атестації педагогічних працівників;

3. ознайомити педагогічних працівників, які атестуються, з кваліфікаційними вимогами до педагогічних працівників, для яких встановлені кваліфікаційні категорії;

4. видати та проконтролювати виконання наказів:    

•    «Про створення атестаційної комісії»;   

•    «Про атестацію педагогічних працівників»;   

•    «Про затвердження рішень атестаційної комісії»;

5. розподілити обов’язки між членами атестаційної комісії;

6. затвердити план роботи атестаційної комісії, графік роботи комісії, відвідування занять, графік проведення атестації  тощо;

7. готувати та проводити засідання атестаційної комісії;

8. контролювати правильність заповнення та оформлення документації;

9. забезпечити методичну допомогу тим, хто атестується.

Функціональні обов’язки секретаря атестаційної комісії

•    Приймає заяви від педагогів, які атестуються.

•    Здійснює підготовку матеріалів, що надійшли до атестаційної комісії, для їх розгляду на засіданні атестаційної комісії.

•    Ознайомлює з графіком проведення атестації осіб, які атестуються, під підпис.

•    Веде протоколи засідань атестаційної комісії відповідно до пункту 3.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930.

•    Ознайомлює педагогічних працівників, які атестуються, з рішенням атестаційної комісії щодо результатів їхньої атестації.

•    Оформлює атестаційні листи у двох примірниках за встановленою формою.

•    Видає другі примірники атестаційних листів атестованим працівникам під підпис (не пізніше трьох днів після атестації).

•    Упорядковує, зберігає документацію, що велась у процесі атестації (протоколи засідань атестаційної комісії, бюлетені таємного голосування тощо).

 


Права, обов’язки та вимоги до членів атестаційної комісії


Вимоги до члена атестаційної комісії

Професійні:

•    Вища педагогічна освіта, крім категорії непедагогічних працівників, які входять до складу комісії;

•    Стаж педагогічної роботи не менше 5 років;

•    Наявність кваліфікаційної категорії;

•    Володіння нормативно-правовою базою з питань атестації педагогічних кадрів;

•    Освіченість у питаннях освітньої галузі та розвитку системи освіти на сучасному етапі;

Комунікативні:

•    Створення комфортного мікроклімату під час атестації;

•    Готовність до співпраці;

•    Володіння методами вирішення конфліктних питань;

•    Мовна культура.

Члени атестаційної комісії мають право:

•    Запитувати необхідну інформацію стосовно своєї компетенції;

•    Залучати експертів та брати участь в експертних групах;

•    Проводити співбесіди з педагогічними працівниками, які підлягають атестації;

•    Впливати на діяльність комісії, процедуру прийняття рішень.   

Обов’язки членів атестаційної комісії:

•    Забезпечувати об’єктивність прийняття рішень;

•    Сприяти достовірності експертиз;

•    Захищати права педагогічних працівників, які підлягають атестації.

Графік роботи атестаційної комісії

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням атестаційної комісії

Сивашівської загальноосвітньої    школи  І-ІІІ ступенів

від________ 2020р.

протокол № 1

 

Графік роботи

атестаційної комісії Сивашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

у 2020-2021 навчальному році

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Підготовка проєкту наказу «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу на 2020-2021 навчальний рік

до 20.09.2020

Чуйко Н.В.

 

2

Створення атестаційної комісії: голови, заступника атестаційної комісії, секретаря, членів; ознайомлення членів атестаційної комісії з наказом «Про створення атестаційної комісії» під підпис

до 20.09.2020

Чуйко Н.В.

 

3

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

- затвердження графіку роботи атестаційної комісії

після створення атестаційної комісії

Вирвихвост О.В.

 

4

Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників

вересень 2020

Чуйко Н.В.

 

5

Подання керівника закладу атестаційній комісії списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, збір та реєстрація заяв педагогічних працівників на позачергову атестацію та перенесення строку атестації на один рік; подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння (встановлення відповідності) педагогічними працівниками кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, подання про зниження педагогічним працівником кваліфікаційної категорії у разі зниження ним рівня професійної діяльності

до 10.10.2020

секретар атестаційної комісії

 

6

Оформлення стенду щодо питань атестації педагогічних працівників

жовтень 2020

Чуйко Н.В.

 

7

Засідання атестаційної комісії з розгляду документів поданих до атестаційної комісії

до 20.10.2020

члени атестаційної комісії

 

8

Затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають черговій та позачерговій атестації. Доведення його до педагогічних працівників під підпис

до 20.10.2020

Чуйко Н.В.

 

9

Підготовка проєкту наказу «Про атестацію педагогічних працівників закладу в 2020/2021 навчальному році»; підписання наказу, доведення його змісту до членів атестаційної комісії та педагогічних працівників, що атестуються

до 20.10.2020

Чуйко Н.В.

 

10

Складання педагогічними працівниками, що атестуються, планів індивідуальної підготовки і проходження атестації із визначенням дат проведення відкритих занять, виховних заходів, інших заходів, що висвітлюють рівень їхньої професійної діяльності

до 30.10.2020

Педагогічні працівники, що атестуються

 

11

Відвідування навчально-виховних заходів під час вивчення системи вивчення роботи і досвіду педагогів, що атестуються

02.11.2020-01.03.2021

члени атестаційної комісії

 

12

Засідання атестаційної комісії:

 

 

грудень 2020

лютий 2021

члени атестаційної комісії

 

13

Приймання від адміністрації школи характеристик діяльності педагогічного працівника в міжатестаційний період

до 01.03.2021

секретар атестаційної комісії

 

14

Підготовлення необхідних форм документів для проведення атестації педагогічних працівників(бланки атестаційних листів установленого зразка, бюлетені для таємного голосування тощо)

березень

Чуйко Н.В.

 

15

Вивчення рівня компетентності дітей у всіх сферах життєдіяльності; тестування педагогічних працівників для об’єктивного оцінювання їхньої роботи тощо

з 20.10. по 15.03

члени атестаційної комісії

 

16

Відвідування занять, інших форм роботи з дітьми, які проводять педагогічні працівники, що атестуються

з 02.11 по 01.03

члени атестаційної комісії

 

17

Подання до атестаційної комісії характеристик діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період

до 01.03.2021

Чуйко Н.В.

 

18

Ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками їхньої діяльності

не пізніше як за 10 днів до підсумкового засідання атестаційної комісії

Чуйко Н.В.

 

19

Підсумкове засідання атестаційної комісії

до 01.04.2021

Вирвихвост О.В.

 

20

 Вручення атестаційних листів педагогічним працівникам, які атестуються під підпис

не пізніше  3 днів після підсумкового засідання атестаційної комісії

Чуйко Н.В.

 

21

Подання клопотання до атестаційної комісії ІІ рівня про присвоєння певним педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання

 

Вирвихвост О.В.

 

22

Видання наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій(встановлення тарифних розрядів)

 

 

протягом 5 днів після підсумкового засідання атестаційної комісії

Вирвихвост О.В.

 

23

Доведення наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій(встановлення тарифних розрядів) до відома педагогічних працівників під підпис та подання наказу  в бухгалтерію для нарахування заробітної плати

у триденний строк після видання наказу

Чуйко Н.В.

 

24

Моніторинг атестації педагогічних працівників. Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року

травень 2021

Чуйко Н.В.

 

 

 

 

З графіком роботи атестаційної комісії ознайомлені:

 

 

_________В.П.Пацова                                                                        _________О.С.Малєєва

_________2020                                                                                    _________2020

 

 

 

________Ю.М.Тютюнников                                                              _______А.М.Малишкін

_________2020                                                                                    _______2020

Перспективний план-графік атестації педагогічних працівників

 

Затверджую

Директор школи

______ О.В.Вирвихвост

«03» вересня 2018 р.

 

 

Графік

проведення атестації вчителів

вчителів Сивашівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

 

 

 

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

1. Котік Л.В.

 

1. Карецька О.Л.

2. Прищенко К.В.

3. Базарова Т.А.

1. Пацова В.П.

2. Тютюнников Ю.М. 3. Малишкін А.М.

4. Малєєва О.С.

5. Бова К.Г.

1.Вирвихвост О.В.

2.Слісарчук К.В.

 

 

1. Кузьменко О.М.

2.Арсентєва С.Г.

3.Чуйко Н.В.

4. Олоєр А.С.